Autorski program profilaktyczny realizowany w Przedszkolu Niepublicznym "Kubuś Puchatek" w roku szkolnym 2012-2013. PDF Drukuj

Opracowany przez:

mgr Aleksandrę Jarzynkę

Justynę Zabłocką

 

Zatwierdzony przez:

Dyrektora, mgr Lucynę Krajewską

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH”

 

 

 

WSTĘP

Zdrowie jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo szybko przyswaja wiadomości, dlatego warto od najwcześniejszych lat wdrażać je do dbałości o własne zdrowie. Głównym celem tego programu jest wyposażenie dziecka w wiedzę o: własnym organizmie i sposobach dbania o zdrowie. Ale także kształtowanie umiejętności i nawyków higieniczno - kulturalnych, zapoznanie dzieci z zasadami racjonalnego odżywiania i zdrową żywnością oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Program profilaktyczny „W zdrowym ciele - zdrowy duch” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 6 lat. Należy go realizować w salach przedszkolnych.

 

Cele główne:

 • Wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do dbałości o własne zdrowie,
 • kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
 • zaznajomienie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi,
 • zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • zapoznanie dzieci z zasadami racjonalnego odżywiania i zdrową żywnością,
 • rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej m.in. rekreacyjnej i zdrowotnej.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Zna podstawowe zasady higieny osobistej,
 • wie, jakie są poszczególne etapy mycia zębów,
 • rozróżnia i nazywa przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie,
 • rozumie konieczność systematycznych wizyt u specjalistów (stomatolog, pielęgniarka),
 • rozumie konieczność mycia produktów przed ich spożyciem,
 • rozumie konieczność konsumowania potraw niezbędnych dla zdrowia,
 • wie, że nie należy rozmawiać oraz wpuszczać do domu osób nieznajomych,
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • zna podstawowe czynności ratownicze,
 • zna numery alarmowe,
 • wie, ze nie należy bawić się zapałkami, gazem, urządzeniami elektrycznymi,
 • wie, że należy zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu,
 • wie, w jaki sposób opatrywać rany i skaleczenia,
 • rozumie konieczność systematycznego szczepienie się,
 • rozumie konieczność prowadzenia aktywnego trybu życia,
 • rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu,
 • chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych,
 • zna sposoby aktywnego wypoczywania.

 

Oczekiwane efekty

Dziecko:

 • Zna budowę swojego organizmu, wie jak dbać o swoje zdrowie,
 • przestrzega zasad higieny osobistej,
 • dba o ład i porządek,
 • prawidłowo korzysta z przyborów do mycia,
 • rozumie, że wizyty u specjalistów (stomatolog, pielęgniarka) są konieczne,
 • rozumie, że należy spożywać potrawy niezbędne dla zdrowia,
 • rozumie, że może mu zagrażać niebezpieczeństwo od osób nieznajomych,
 • wie, że nie należy bawić się zapałkami, gazem i urządzeniami elektrycznymi,
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • zna numery alarmowe,
 • zna czynności ratownicze,
 • rozumie, że należy systematycznie chodzić na kontrolne badania (szczepić się),
 • wie, że skaleczenia, rany należy opatrywać by chronić je przed zakażeniami,
 • czuje potrzebę przebywania na świeżym powietrzu,
 • chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych,
 • prowadzi aktywny tryb życia,
 • zna sposoby aktywnego wypoczywania.

 

Realizacja programu:

Metody pracy:

 • Pogadanki, rozmowy, dyskusje w grupie,
 • wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe, piosenki, bajki na DVD,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia muzyczno - ruchowe,
 • gry i zabawy,
 • spotkania, pielęgniarką, lekarzem i stomatologiem i ratownikiem pierwszej pomocy,
 • spotkania z pracownikami użyteczności społecznej: policjant, strażak,
 • spotkanie z leśniczym, pszczelarzem,
 • olimpiada sportowa,
 • wycieczka na basen,
 • warsztaty z artystą - plastykiem.

 

Formy pracy:

 • Zbiorowe,
 • indywidualne.

 

Środki dydaktyczne:

 • Piosenki,
 • wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe, ilustracje,
 • bajki na DVD,
 • bandaże, plastry,
 • rekwizyty pielęgniarki, stomatologa,
 • magnetofon,
 • telewizor, odtwarzacz DVD,
 • sprzęt sportowy,
 • tektura, papier, kredki, farby, plastelina, masa solna, gips, glina.

 

Treści programu ujęto w następujące kręgi tematyczne:

1. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:

 • spotkanie z policjantem - wrzesień,
 • spotkanie ze strażakiem - maj.

2. Wdrażanie dzieci do spożywania zdrowej żywności:

 • spotkanie z dietetykiem - wrzesień/październik,
 • spotkanie z pszczelarzem - maj.

3. Kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych:

 • wycieczka do stomatologa w Bardo - październik.

4. Dbanie o zdrowie swoje i innych:

 • badanie postawy ciała - styczeń,
 • kurs udzielania pierwszej pomocy - luty,
 • spotkanie z lekarzem i pielęgniarką - kwiecień.

5. Kształtowanie właściwego stosunku do osób kalekich i chorych:

 • przedstawienie z okazji dnia Babcia i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej - styczeń,
 • spotkanie z osobą niepełnosprawną - kwiecień.

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej:

 • udział w Olimpiadzie sportowej - maj/czerwiec,
 • wycieczka na basen - maj/czerwiec/lipiec/sierpień.

7. Warsztaty plastyczne - rozwijanie motoryki małej i dużej - listopad.

 

Ewaluacja projektu

- opinie uczestników zajęć,

- arkusz obserwacji,

- refleksje własne i wnioski,

- rodzinny konkurs plastyczny,

- refleksje i opinie rodziców.

 


//

// Stworzone dzięki Joomla!. // Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS. //

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter